اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/05/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/05/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/05/04:

1,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/05/27:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت گنجینه سبز هرمزگان ( سهامی خاص) که در تاریخ 4/5/84 تحت شماره 7202 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/5/84 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده، برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار صبح ساحل آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام هرگونه کارهای خدماتی، خدمات کشاورزی، صنعتی، اجاره و خرید و فروش زمینهای کشاورزی و دامداری، تامین علوفه، خرید و فروش تره بار، صادرات و واردات محصولات کشاورزی، خشکبار، انجام کلیه خدمات اداری، تنظیف، شرکتها و ادارات اجاره ماشین آلات سبک و سنگین و سایر موارد مندرج در ماده دو اساسنامه شرکت 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: بندرعباس، بلوار رسالت شمالی، روبروی کوی بهاران، خیابان سپاه، خیابان امید، کوچه امید 1 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/1 ریال منقسم به 150 سهم 000/10 ریالی با نام که مبلغ 000/525 ریال آن طی گواهی شماره 153/2339 مورخه 13/4/84 بانک صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: علیرضا روزگر به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره، عاطفه رفیعی پور به عنوان رییس هییت مدیره و غلام علی روزگر به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیر عامل : مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: ببراز رفیعی پور به عنوان بازرس اصلی و مهرافسر دمسازی زاده به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی