اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 832

شناسه ملی: 14003903340

تاریخ ثبت: 1392/11/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: هشترود خیابان امام خمینی خیابان معلم روبروی دبیرستان پروین اعتصامی 3 مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال 5 آقای امین محمد رحیم آذر فرزند محمد حسین شماره شناسنامه 1590102908 و کد ملی 1590102908

تاریخ تاسیس: 1392/11/29

کد پستی: 5571944371

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/25:

خلاصه اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 29/11/92 شماره ثبت 832 شناسه ملی 140039XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفاتر ثبت تکمیل است جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: 1 ـ تنظیفات انجام امور خدماتی ادارات دولتی، شبکه های تابع دانشگاه ها، بیمارستانها، شهرداری ادارات دولتی و خصوصی 2 ـ تهیه و توزیع غذای بیمارستانها، باشگاه ها، ادارات و سازمانها و امور خدماتی ساختمان و تاسیسات بیمارستان و ادارات، سالنهای اجتماعی ورزشی و انجام کلیه امور بازرگانی 3 ـ صادرات و واردات و ترخیص کالا از گمرک و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی 4 ـ تعمیر و نگهداری، خدمات عمومی، امور تاسیساتی، نگهداری تاسیسات شبکه های آب، برق، گاز، تلفن، خطوط راه آهن و ساختمان ها 5 ـ تامین نیروی انسانی، اخذ هرگونه وام و ضمانتنامه از تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی 6 ـ اجرای کلیه پروژه های عمرانی و ابنیه، جدول بندی، راه سازی حفاری و خاک برداری، کانال کشی و زهکشی، محوطه سازی تخریب ساختمان، ایجاد شهرک 7 ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اعم از دولتی و خصوصی، مشارکت در پروژه های سایر شرکت ها 8 ـ نگهداری، حمل زباله، برف روبی و نمک پاشی و غیره، بازاریابی داخلی و خارجی 2 ـ مرکز اصلی شرکت: هشترود خیابان امام خمینی ـ خیابان معلم ـ روبروی دبیرستان پروین اعتصامی 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال 5 ـ آقای امین محمد رحیم آذر فرزند محمد حسین شماره شناسنامه 159010XXXX و کد ملی 159010XXXX کدپستی 557194XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم فایزه محمد رحیم آذر فرزند محمد حسین شماره شناسنامه 159027XXXX و کد ملی 159027XXXX کدپستی 557194XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد حسین محمد رحیم آذر فرزند عیسی شماره شناسنامه 2678 و کد ملی 160055XXXX کدپستی 557194XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد و بهادار و بانکی با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 001390XXXX110862XXXX رییس ثبت هشترود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی