اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/08/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/08/10

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/09/28:

موسسه گروه همیاران گلستان آرزوها در تاریخ 10/8/84 به شماره 34 در این اداره ثبت و در تاریخ 10/8/84 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است. خلاصه اساسنامه و تقاضانامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبر جنوب به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع موسسه: آموزش و نگهداری کودکان صفر تا شش ساله 2 - تابعیت: جمهوری اسلامی ایران 3 - مرکز اصلی موسسه و نشانی صحیح آن: استهبان، وکیل آباد، کوچه بهزیستی، مجتمع خدمات بهزیستی شهید فیاض بخش 4 - اسامی موسسین: خانمها 1 - فرشته فرهمندفر فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 1756 صادره از استهبان 2 - رقیه کتانی فرزند مرحوم محمد خلیل به شماره شناسنامه 442 صادره از استهبان 3 - لیلا فرهمندفر فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 851 صادره از استهبان 5 - تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 6 - مدیر یا مدیران و صاحبان امضا مجاز: خانمها 1 - سمیه هنردوست به سمت رییس هییت مدیره 2 - حمیده خوبرو به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - فاطمه اردشیری به سمت مدیر عامل 4 - مریم چوب تراش، رقیه کتانی و طاهره کربلایی زاده به سمت عضو اصلی هییت مدیره و نرگس رنجبر به سمت عضو علی البدل هییت مدیره 5 - لیلا فرهمند به سمت منشی که همگی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 7 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها به امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و نامه های اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 8 - دارایی موسسه: مبلغ یک میلیون ریال که کلاً نقدی بوده و به حساب 5/2565 نزد بانک ملت شعبه استهبان به نام گروه ده نفر واریز گردیده است. 9 - بازرسان شرکت: خانمها 1 - فرشته فرهمندفر به سمت بازرس اصلی 2 - رقیه سیفی به سمت بازرس علی البدل که برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت استهبان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی