اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 277572

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/06/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/06/05

آدرس: تعاونی استان تهران شهرستان تهران خ کارگر شمالی ،

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/06/05:

2,400,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی فوق در تاریخ 5/6/1385 تحت شماره 277572 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت تعاونی: ارایه خدمات در زمینه مراقبت و نگهداری و آموزش کودکان پیش از سن دبستان در قالب مهد کودک و پیش دبستانی 2 - مرکز اصلی شرکت تعاونی: استان تهران- شهرستان تهران- خ کارگر شمالی، پ 202 ، شماره 304 3 - سرمایه شرکت تعاونی: مبلغ 000/400/2 ریال 4 - مدیران شرکت تعاونی: حمیدرضا عبدلی به سمت رییس هییت مدیره، پانته آ معتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره، سکینه صالحی ریحانی به سمت منشی، زهرا نظری قهرودی به سمت عضو هییت مدیره، راحله شفیعی کمال آباد به سمت عضو هییت مدیره، به عنوان علی البدل، زهرا نظری قهرودی به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق رییس یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 - مشخصات بازرسان: غلامعباس منصوری نژاد به عنوان بازرس اصلی، احمد رمضانی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی