اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 34259

شناسه ملی: 14004210186

تاریخ ثبت: 1393/05/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1456693775

آدرس: تهران خ آزادی خ بهبودی پ 30 ط دوم واحد 3

تاریخ تاسیس: 1393/05/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/05/01:

200,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/15:

تاسیس شرکت کاوشگران فردای نیکو موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 34259 و شناسه ملی 140042XXXX6 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع موسسه: ارایه کلیه خدمات در زمینه خدمات اداری تایپ و تکثیر انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در نمایشگاه ها همایش ها سمینارها و کنفرانس ها در داخل و خارج از کشور ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ـ مرکز اصلی موسسه: تهران خ آزادی خ بهبودی پ 30 ط دوم واحد 3 کدپستی: 145669XXXX ـ سرمایه موسسه: مبلغ 200000000 ریال می باشد. ـ اولین مدیران موسسه: آقای روح اله فتحعلی نژاد به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل به شماره ملی 279004XXXX ساکن تهران خ آزادی خ بهبودی پ 30 ط دوم واحد 3 دارنده 80000000 ریال سهم الشرکه. آقای مسعود صدرمحمدی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 136015XXXX ساکن تهران خ آزادی خ بهبودی پ 30 ط دوم واحد 3 دارنده 60000000 ریال سهم الشرکه. آقای اسماعیل طهمورثی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی 257181XXXX ساکن تهران خ آزادی خ بهبودی پ 30 ط دوم واحد 3 دارنده 60000000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفرداٌ همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ 930418XXXX84231 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی