اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 480318

شناسه ملی: 14005278891

تاریخ ثبت: 1394/07/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 1471834786

آدرس: تهران بلوار آیت الله کاشانی نرسیده به میدان نور خیابان گلهای دوم کوچه 16 پلاک 10 واحد 6

تاریخ تاسیس: 1394/07/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/03/29:

3,001,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/03/29:

4,001,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/08/19:

2,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/03/09:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/03/09:

101,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/17:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/17:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/15:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میثم مهرور به کد ملی 032323XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای یوسف قهرمان زاده به کد ملی 161000XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) و آقای علی سوری به کد ملی 395019XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) و آقای مجید صبحی به کد ملی 032256XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا آقای میثم مهرور به کد ملی 032323XXXX به سمت رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است پ 981121XXXX51709 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام فرهنگیان به شماره ملی 032343XXXX با دریافت مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 4001XXXX00 ریال به 3001XXXX00 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست سهم الشرکه شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: ـ آقای میثم مهرور دارای 3XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه خانم زهرا کرمی جهندیزی دارای 1000000 ریال سهم الشرکه پ 980409XXXX96769 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میثم مهرور به شماره ملی 032323XXXX با پرداخت مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال به صندوق شرکت مبلغ سهم الشرکه خودرااز مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال افزایش داد. ـ خانم زهرا کرمی جهندیزی به شماره ملی 153268XXXX با پرداخت مبلغ 1000000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 4001XXXX00 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد. لیست شرکا شرکت ک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: ـ آقای میثم مهرور دارای 3XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه ـ آقای شهرام فرهنگیان دارای 1XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه ـ خانم زهرا کرمی جهندیزی دارای 1000000 ریال سهم الشرکه پ 980409XXXX40702 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کمره یی شماره ملی: 007739XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای میثم مهرور شماره ملی: 032323XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای مجید صبحی شماره ملی: 032256XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) ـ به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادارو تعهدآوراز(قبیل: چک و سفته وبروات عقود قراردادهای اسلامی) واوراق و نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره منفرداً همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد. پ 980409XXXX32429 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میثم مهرور به شماره ملی 032323XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال افزایش داد ـ آقای شهرام فرهنگیان به شماره ملی 032343XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 ریال به 2XXXXXXXX0 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح فوق است پ 960904XXXX82141 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به کهن نیروی جم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960604XXXX99165 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران بلوار آیت الله کاشانی-نرسیده به میدان نور-خیابان گلهای دوم-کوچه 16 -پلاک 10 - واحد 6 - کد پستی 147183XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مصطفی کمره یی به شماره ملی 007739XXXX با دریافت 500000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. مسعود تیغ کار پلکویی به شماره ملی 006904XXXX با دریافت 500000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه از 101000000 ریال به 100000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موضوع شرکت: کلیه عملیات مربوط بهره برداری، توزیع و انتقال نیرو خطوط هوایی و زمینی(فشارقوی-متوسط-ضعیف) نصب پستهای هوایی و زمینی و شبکه های روشنایی و خط گرم نصب و راه اندازی سیستمهای ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی و ساخت و اجرای انواع ابنیه و ساختمانهای اسکلت فلزی و بتونی و اجرای ساختمانهای پیش ساخته و اجرای جدول کشی و محوطه سازی و مدیریت پروژه در زمینه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ونیروگاه های تولید برق وطراحی و اجرای پله های برقی و آسانسورهای برقی و سیستمهای حفاظتی و کنترل هوشمند ساختمان و طراحی و اجرا و تعمیرو نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی و نصب و راه اندازی دستگاهها و ماشین آلات صنعتی الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950430XXXX28895 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تاسیس شعبه شرکت در قزوین ـ خیابان دانشگاه ـ جنب کوچه 31 پلاک 16 کدپستی 341583XXXX اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفرافزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعیین دارندگان حق امضا با هییت مدیره خواهد بود وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میثم مهرور به شماره ملی: 032323XXXX با پرداخت 50000000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. شهرام فرهنگیان به شماره ملی: 032343XXXX با پرداخت 50000000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاقرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 101000000 ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950421XXXX07819 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کمره یی فرزند خسرو دارای شماره شناسنامه 4189 شماره ملی 007739XXXX صادره از تهران با پرداخت 500000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. آقای مسعود تیغ کار پلکویی فرزند نوروزعلی شماره شناسنامه 9030 و شماره ملی 006904XXXX صادره تهران با پرداخت 500000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد و سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 2000000 ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه: آقایان: سیدعماد حسینی نژاد ک.م 459137XXXX ، سیدبهزاد حسینی نژاد ک.م 459210XXXX ، مصطفی کمره یی و مسعود تیغ کارپلویی هریک 5000000 ریال. پ 941218XXXX16391 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کمره یی به شماره ملی 007739XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای مسعود تیغ کار پلکویی به شماره ملی 006904XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدودتعیین شدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعد آور شرکت ازقبیل چک وسفته وبروات و قرار دادها وعقود اسلامی واوراق شهرداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 941216XXXX10913 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عماد حسینی نژاد به شماره ملی 459137XXXX با دریافت 500000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و آقای سید بهزادحسینی نژادبه شماره ملی 459210XXXX با دریافت 500000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج ودر نتیجه سرمایه از 2000000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح شد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک از ایشان پس از کاهش سرمایه: آقایان: مصطفی کمره یی ک.م 007739XXXX و مسعود تیغ کارپلویی ک.م 006904XXXX هریک 5000000 ریال. پ 941216XXXX64295 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/15:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود کهن بتن جم درتاریخ 15/07/1394 به شماره ثبت 480318 به شناسه ملی 140052XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه عملیات ساختمانی و محاسبات فنی و اجرایی مربوط به کلیه کارهای ساختمانی اعم از شهری و روستایی تاسیسات نفت وگاز کاوش های زمینی صنعت ومعدن نیرو ارتباطات کشاورزی مرمت آثار باستانی راهسازی پل سازی سدسازی تونل سازی لوله کشی اعم از لوله کشی آب کانال کشی مشاوره تهیه طرح نظارت ساختمانی واردات و صادرات کلیه معاملات مجاز تجاری اخذ و اعطای نمایندگی تاسیس شعبه اخذ وام و اعتبارات از کلیه موسسات و بانکهای مجاز داخلی و خارجی.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران ـ صادقیه ـ بلوار آیت الله کاشانی ـ ابتدای حسن آباد ـ پلاک 430 ـ واحد 55 کدپستی 148181XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود تعیین شدند: آقای سید بهزاد حسینی نژاد به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 459210XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای سید عماد حسینی نژاد به سمت مدیرعامل به شماره ملی 459137XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. پ 940715XXXX53893 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی