اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10420293899

تاریخ ثبت: 1389/01/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/01/26

آدرس: 13 استان خوزستان شهرستان اهواز کیانپارس خ 9 شرقی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/01/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 26/1/1389 تحت شماره 36857 و شناسه ملی 104202XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/1/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کارون آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: محاسبه نظارت و اجرای کلیه عملیات فنی خدماتی اجرایی (تهیه نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات) مربوط به ساخت ابنیه و رشته های زیرمجموعه آن و ساخت کلیه عملیات مربوط به رشته راه سازی ساخت سیستم ها و تصفیه خانه های آب فاضلاب اجرای شبکه های آب فاضلاب آبیاری زهکشی آبرسانی نفت گاز پتروشیمی و کلیه عملیات زیر مجموعه رشته پیمانکاری آب و تاسیس ات تجهیزات مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی در داخل و خارج از کشور در کلیه مناقصات و مزایدات های دولتی و غیردولتی انجام امور بازرگانی صادرات و واردات مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز شرکت و کلیه امور تدارکاتی و خدماتی صنایع و کارخانجات اخذ وام و درخواست اعتبارات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان خوزستان شهرستان اهواز کیانپارس خ 9 شرقی پ 12 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1313 مورخ 7/11/1388 نزد بانک ملی شعبه فلکه سوم کیان پارس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم مهرناز کیانی به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم مژگان آریان نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم مهری آریان نژاد به سمت عضو هییت مدیره 45 خانم مهری آریان نژاد به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات قراردادها با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای هدایت ترابی میبدی به عنوان بازرس اصلی 28 خانم وفا ترابی میبدی به عنوان بازرس علی البدل رییس ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی