اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/05/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/05/15

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت ساختمان اسکان محور سهامی خاص در تاریخ 15/5/86 به شماره 21788 در این اداره ثبت و در تاریخ 16/5/86 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده و خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبر جنوب به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: فعالیتهای راه و ترابری- ساخت و ساز ساختمان- ابنیه- راهسازی- تاسیس ات- تجهیزات آب- کشاورزی- صنعتی- برق رسانی- فن آوری و ارتباطات- خدماتی شامل تنظیفات- حفظ و نگهداری فضای سبز- طبخ و پخش مواد غذایی- تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین- نامه رسانی- بایگانی- دبیرخانه- ماشین نویسی- تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت- نقشه برداری- نقشه کشی- طراحی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 2 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که کلا نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی تقسیم و 35 % آن به موجب گواهی 195/7060 - 54 مورخ 2/5/86 به حساب جاری 706071261 شرکت نزد بانک تجارت شعبه دهنادی واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 - مرکز شرکت: شیراز، خیابان زند شرقی- 50 متر پایینتر از حمام بهارستان- جنب مطب دکتر فروتن- طبقه دوم- پلاک 166 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: حبیب محور به سمت رییس هییت مدیره امیر حسین کریمی به سمت نایب رییس هییت مدیره- شهریار هاشمی سیاهکلردی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و سایر نامه های اداری به امضای حبیب محور به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - بازرسان شرکت: رامین محمدی صفری کوچی و فرزانه محمدی صفری کوچی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی