اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 13548

شناسه ملی: 14005025460

تاریخ ثبت: 1394/04/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/04/01

آدرس: قم بلوار کیوانفر ک 23 پ 66 طبقه همکف

کد پستی: 3719717854

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/01:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/01:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود اعجاز نگرش رایکا پارس درتاریخ 01/04/1394 به شماره ثبت 13548 به شناسه ملی 140050XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ـ اخذ و اعطای نمایندگی ـ خرید وفروش اقلام مجاز ـ صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ ترخیص کالا ـ حق العمل کاری ـ اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم ـ موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قم ـ بلوار کیوانفر ـ ک 23 ـ پ 66 طبقه همکف کد پستی 371971XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بشرح ذیل می باشد. محمدرضا علایی بویینی دارنده 960 . 000 ریال سهم الشرکه احمد اعلایی دارنده 40 . 000 ریال سهم الشرکه مدیران شرکت برای مدت نامحدود بشرح ذیل انتخاب شدند. محمدرضا علایی بویینی به سمت مدیرعامل به شماره ملی 121959XXXX دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 940404XXXX35346 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی