اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2417

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/09/17:

به موجب صورتجلسه هییت مدیره شرکت افق پیمان گچساران ( سهامی خاص ) مورخه 21/7/87 ثبت شده به شماره 2417 تغییرات ی به شرح ذیل در شرکت مذکور صورت پذیرفت: 1 خانم حدیث فولادی وندا به سمت ( مدیر عامل ) و عصیان حیدری ارجلو به سمت (رییس هییت مدیره) پویا حیدری ارجلو به سمت (نایب رییس هییت مدیره ) برای مدت 2 سال انتخاب شدند و کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک. سفته. برات با امضا حدیث فولادی وندا ( مدیر عامل ) یا عصیان حیدری ارجلو (رییس هییت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت اسناد دوگنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی