اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1394/10/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/10/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/27:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/28:

شرکت ویونا تجارت منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) در تاریخ 27/10/94 با شمارۀ ثبت 2823 در اداره ثبت شرکتهای این سازمان به ثبت رسیده و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، بازرگانی به منظور واردات و صادرات انواع کالاها وارایه خدمات به اشخاص حقیقی وحقوقی اعم ازدولتی و غیردولتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور در طرحهای ملی و منطقه ای، اخذ موافقتهای اصولی، صادرات و هرگونه مشارکت اعم از حقیقی و حقوقی مدنی و غیره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل سازمانهای دولتی و غیردولتی و خصوصی و غیره و نیز انجام کلیه عملیات بازرگانی تجاری مالی و غیره، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری و ضمانتنامه های قانونی و صدور و دریافت LC به منظور واردات و صادرات از بانکها و موسسات مالی یا اعتباری خصوصی و دولتی درداخل و یا خارج از کشور به هر صورت قانونی از قبیل ترهین اموال و داراییهای منقول و یا واگذاری و ترهین سهام شرکت، اخذ واعطای نمایندگی های مجاز از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی تعیین و ایجاد شعبه، جذب سرمایه و پرداخت تسهیلات، سرمایه گذاری در مناطق ویژه و آزاد تجاری داخل و یا خارج کشور. فعالیت در امور گردشگری و ایجاد هتل و رستوران و همچنین سالنهای پذیرایی و همایش و ارایه خدمات مرتبط با آن و بهره برداری آن، خرید و فروش ملک و اراضی و مستغلات و خدمات مربوط به آن، کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و درچارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد انزلی. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مجتمع ونوس، طبقه اول، غرفه 432 ، کدپستی 431314XXXX . 3 ـ سرمایه شرکت: سرمایه نقدی به مبلغ 100 . 000 . 000 ریال منقسم به صد سهم بانام یک میلیون ریالی که مبلغ سی و پنج درصد سرمایه آن برابر گواهی شماره 118/4559/18 مورخ 24/10/94 نزد بانک صادرات شعبه ونوس منطقه آزاد انزلی پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 4 ـ مدیران شرکت: آقای وحید علی زاده ابیانه به سمت رییس هییت مدیره، خانم زهره ابراهیمی سهی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمدقاسم علی زاده ابیانه به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و خانم پریسا علی زاده ابیانه به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، بروات و سفته و قراردادها با امضای منفرد مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای هرکدام از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه شرکت و مصوبات هییت مدیره. 7 ـ بازرسان شرکت: آقای ایمان منصوری دانا به شماره ملی 007368XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سروش اسدی سهی به شماره ملی 006327XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 8 ـ روزنامه جام جم جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 941104XXXX04766 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی