اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 21709

شناسه ملی: 14008056900

تاریخ ثبت: 1397/10/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: استان کرمانشاه ، شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، شهر کرمانشاه ، شهرک رسالت ، کوچه فرعی شهیدبدری شکاری ، کوچه دبستان نور ، پلاک 0 ، 101946 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/10/15

کد پستی: 6716985879

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/10/15:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/15:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود ایمن ارتفاع کاران زرین نما غرب درتاریخ 15/10/1397 به شماره ثبت 21709 به شناسه ملی 140080XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کار در ارتفاع بدون داربست و ترمیم نما ساختمان و پیچ و رولپلاک نما ساختمان و جوشکاری و نورپردازی نما و کارهای خدماتی و نظافتی و شرکت در مناقصه ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کرمانشاه ، شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، شهر کرمانشاه، شهرک رسالت ، کوچه (فرعی شهیدبدری شکاری) ، کوچه (دبستان نور) ، پلاک 0 ، 101946 ، طبقه همکف کدپستی 671698XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای کیومرث خالوندی فرد به شماره ملی 324063XXXX دارنده 900000 ریال سهم الشرکه خانم فهیمه عزیزی به شماره ملی 324102XXXX دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای کیومرث خالوندی فرد به شماره ملی 324063XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم فهیمه عزیزی به شماره ملی 324102XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل شرکت آقای کیومرث خالوندی فرد با شماره ملی 324063XXXX همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بلامانع است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار باختر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 971015XXXX63827 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی