اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/03/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/03/26

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت مزبور در تاریخ 26/3/86 به شماره 7139 در این اداره به ثبت رسیده اینک خلاصه شرکتنامه و اساسنامه و تقاضانامه آن جهت اطلاع عموم به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور درج می گردد: 1 - موضوع شرکت: طلاسازی 2 - مرکز شرکت: همدان- بلوار بهادر بیگی- خیابان خادم- بن بست قایم پلاک 20 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ دوازده میلیون ریال که به چهل سهم سیصد هزار ریالی منقسم گردیده که مبلغ چهار میلیون ریال آن نقداً پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 5 - مدیران و دارندگان امضا مجاز: خانمها نسرین حاجیلویی رییس هییت مدیره، مهناز شفیعیان نایب رییس هییت مدیره، آقای ناصر غلامی منشی و مدیر عامل هر سه عضو اصلی هییت مدیره و علیرضا کوثری هنرمند عضو علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت سه سال و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس، نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت تعاونی معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 6 -بازرسان شرکت: خانمها نیره غلامی بازرس اصلی، مژگان متحیر همدانی بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 7 - حدود و اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه است. سرپرست ثبت اسناد و املاک استان همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی