اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/01/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران بازارآهن شادآباد بهاران 1 بلوک 19 ط 1

تاریخ تاسیس: 1387/01/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/01/26:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/01/27:

شرکت فوق در تاریخ 26/1/1387 تحت شماره 319315 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/1/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: واردات تهیه و توزیع انواع متریالهای فولادی و اتصالات و شیرآلات جهت مصارف شرکتهای پتروشیمی نیروگاهی عقدقرارداد با اشحاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دواتی و خصوصی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای سراسر کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران بازارآهن شادآباد بهاران 1 بلوک 19 ط 1 پ 30 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای افشین افشاری جم به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم الهه دوستی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای افشین افشاری جم به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نیز مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی