اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4023

شناسه ملی: 10820050107

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده هییت مدیره مورخ 12/2/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مهدی امام بسمت مدیرعامل, آقای حسین حلیمی به سمت رییس هییت مدیره و خانم پروین خوانساری به سمت نایب رییس هییت مدیره هر سه نفر اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال به انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار با مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. 2 ـ آقای احمد مسیبیان به سمت بازرس اصلی آقای جواد جمشیدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی