اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/05/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/05/02

آدرس: مراغه ، شهرک ولیعصر ، خیابان بیرامی ، کوچه میلاد ،

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه این شرکت که در تاریخ 2/5/87 ذیل شماره 2175 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: 1 . طراحی و تولید نرم افزار، بازیهای کامپیوتری، بسته های کاربردی و تجاری، نرم افزارهای مهندسی، متن باز و آزاد و... 2 . نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، وب سایت، راه اندازی پایگاه های اطلاع رسانی 3 . سازماندهی و ارایه خدمات الکترونیک و فناوری اطلاعات. 4 . شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و غیر دولتی 5 . صادرات و واردات در زمینه موضوع شرکت. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: مراغه، شهرک ولیعصر، خیابان بیرامی، کوچه میلاد، پلاک 6 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی که کل آن برابر گواهی 1284 ـ 25/4/87 بانک ملی شعبه مراغه بحسابه شماره 4572 واریز شده است. 5 ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقای مهدی پناهی با سمت رییس، خانم سمیه پناهی با سمت نایب رییس، آقای هادی پناهی با سمت مدیرعامل، خانم رقیه پناهی با سمت منشی، خانم زینت نقدی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر شد کلیه اسناد رسمی و تعهدآور و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر باشد. 6 ـ آقایان محمدرضا نوروزی بلگاباد و مهدی عبدالکریم وند بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی