اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 615

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 30/1/85 خانم بی بی نیره حسینی برای بقیه مدت ماموریت هییت مدیره به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم نورا حسینی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 20/10/83 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است. 1 - سید محمد عظیم حسینی مدیر عامل و عضو هییت مدیره و بی بی نسیم حسینی رییس هییت مدیره و نورا حسینی نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 - سید یوسف حسینی بازرس اصلی و سید مسلم هاشمی بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - محل دفتر شرکت در بندرعباس به خیابان امام خمینی- کوچه شهید محمد حسین پور- مجتمع آنجل- طبقه ششم انتقال یافته است. 4 - روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. رییس ثبت اسناد بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی