اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 208571

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/03/24:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 5/3/83 شرکت مزبور که در تاریخ 16/3/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 به تصویب رسید. خانم خدیجه واعظی به سمت بازرس اصلی و خانم ژاله وفاکش نانوا به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی