اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 970

شناسه ملی: 10980131416

تاریخ ثبت: 1389/12/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/12/17

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت ایمن پوشان آذرشهر ـ با مسیولیت محدود در مورخه 17/12/89 تحت شماره 970 و شناسه ملی 109801XXXX6 در اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ نام شرکت و نوع آن: شرکت ایمن پوشان آذرشهر ـ با مسیولیت محدود 2 ـ موضوع شرکت: انجام لازم جهت پوشش سقف اماکن و منازل و کارخانجات و غیره ـ انجام و قبول کلیه اعمال لازم در کلیه مراحل جهت احداث هرگونه ساختمان و بنا 2 ـ مرکز اصلی شرکت: آذرشهر ـ بلوار بسیج ـ کوی ولیعصر ـ روبروی نیروگاه 3 ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال به صورت نقدی می باشد. 5 ـ اعضای هییت مدیره و مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقای علیرضا پیری مدیرعامل و خانم معصومه شکری به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک آذرشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی