اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1435

شناسه ملی: 10980249925

تاریخ ثبت: 1390/04/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

آدرس: پارس آباد پمپ بنزین جدید خیابان شهید برومند کوچه سوم

تاریخ تاسیس: 1390/04/15

کد پستی: 5691718736

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/15:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/2/92 تغییرات ی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. عبارات بسته بندی حبوبات سبزیجات میوه خشک پروتیین محصولات لبنی بسته بندی گوشت گوساله و گوسفند بصورت یخی و بشقابی و چرخی و چربی و آلایشات دامی بسته بندی ترشیجات تهیه و توزیع مواد غذایی بهداشتی آرایشی بموضوع فعالیت شرکت اضافه گردید و ماده ( 2 ) اساسنامه بشرح مذبور اصلاح شد. ش 067740XXXX110966XXXX مسیول ثبت شرکت های واحد ثبتی پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو شماره 1048 مورخه 20/4/90 در خصوص آگهی تاسیس شرکت خرم دل مغان با مسیولیت محدود ثبت شده بشماره 1435 و شناسه ملی 109802XXXX5 در بند یک موضوع فعالیت شرکت عبارات تامین نیروی انسانی و خدماتی صحیح می باشد. مسیول ثبت شرکتهای اداره ثبت و اسناد و املاک پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 15/4/1390 تحت شماره 1435 و ب شناسه ملی 109802XXXX5 در دفتر ثبت شرکتها ی این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 15/4/1390 از لحاظ امضا ذیل ثبت دفتر تکمیل که خلاصه اساسنامه و شرکت نامه فوق بشرح ذیل جهت اطلاع آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: بازرگانی صادرات و واردات ـ اخذ نمایندگی از کارخانجات ها ـ تاسیس نیروی انسانی و خدماتی ـ پخت و پز تاسیسات ـ فضای سبز ـ برق ـ نگهداری مخابراتهای تلفنها 2 ـ مرکز اصلی شرکت: پارس آباد ـ پمپ بنزین جدید ـ خیابان شهید برومند ـ کوچه سوم ـ کدپستی 569171XXXX 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: به مبلغ یک ملیون ریال نقدی می باشد. 5 ـ مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقایان حسن محمد زاده بسمت رییس هییت مدیره و حسن محمدزاده به عنوان مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و همچنین کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قرارداد ها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای ثبت پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی