اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 5824

شناسه ملی: 14006181981

تاریخ ثبت: 1395/06/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: به منطقه آزاد ارس جلفا خیابان اسلام روبروی مدرسه ارس

کد پستی: 5441635683

تاریخ تاسیس: 1395/06/28

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/10/1396 شرکت مزبور که در تاریخ 27/12/1396 تحت شماره 4255 ث 96 به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به منطقه آزاد ارس ـ جلفا خیابان اسلام روبروی مدرسه ارس کدپستی 544163XXXX تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961227XXXX06740 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/28:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که درتاریخ 28/6/1395 تحت شماره 5824 شناسه ملی 140061XXXX1 در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. 1 . موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ارایه خدمات طراحی قطعات و ماشین آلات صنعتی، اخذ و اعطا نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صورت ارزی و ریالی، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس. 2 . مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس ـ جلفا مجتمع ستارخان طبقه همکف پلاک 90 ـ کدپستی 544131XXXX 3 . مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 . میزان سرمایه شرکت: 1 . 000 . 000 (یک میلیون)ریال تماماً نقدی. 5 . اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان: 1 ـ بهرام باروقی بناب دارنده مبلغ پانصد هزار ریال معادل پنجاه درصد سهم الشرکه 2 ـ رضا محمدنژاد دارنده مبلغ پانصد هزار ریال معادل پنجاه درصد سهم الشرکه می باشد. 6 . مدیران شرکت: بهرام باروقی بناب به شماره ملی 168880XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ رضا محمدنژاد به شماره ملی 640985XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. 7 . دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 . حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 9 . انحلال شرکت: مطابق ماده 114 قانون تجارت و اساسنامه شرکت خواهد بود. 10 . اساسنامه شرکت در 27 ماده و بدون تبصره به تصویب رسید. 11 . روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950628XXXX15132 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی