اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 20035

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/2/84 شرکت مزبور با توجه به استعفا اعضا هییت مدیره، آقایان علی براتی و هاشم خسرومنش و محمدمصباح موسوی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و آقای سید محسن حسینی و خانم لیلا امینی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/2/84 آقایان هاشم خسرومنش به سمت رییس هییت مدیره و محمدمصباح موسوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی براتی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی