اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 356998

شناسه ملی: 10104028192

تاریخ ثبت: 1388/06/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/06/01

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل آزمایش ابتدای اطاعتی جنوبی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/01:

84,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/06/1395 و مجوز به شماره 278717/15 , 952 مورخ 26/08/95 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهناز شایسته فر به شماره ملی 325620XXXX به سمت رییس هیت مدیره و مدیرعامل و محمد خزایی به شماره ملی 330982XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و رضوان خزایی به شماره ملی 007835XXXX به سمت منشی هییت مدیره وانتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا مهناز شایسته فر مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت به اتفاق محمد خزایی نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود. ودر غیاب نایب رییس هییت مدیره منشی هییت مدیره معتبر است همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ 971129XXXX82451 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/08/1395 و مجوز به شماره 337772/15 , 952 مورخ 07/12/95 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع شرکت تعاونی الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام فعالیت های صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری و واردات و صادرات برگزاری کارگاه های آموزشی هنری، تولیدی، گردشگری طراحی سایت در حوزه هنر، معماری، صنایع دستی و گردشگری اشتغال زایی در حوزه هنر، معماری و صنایع دستی و گردشگری انجام امور گردشگری، هتلداری، راه اندازی سفره خانه ها و چایخانه های سنتی صادرات و واردات بین المللی هنر و صنایع و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تجارت الکترونیکشرکت در مناقصات دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح. پ 960411XXXX30890 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/05/1395 و مجوز به شماره 273598/15 , 952 مورخ 29/08/95 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اساسنامه جدید شرکت تعاونی در 52 ماده و 29 تبصره به تصویب رسید. پ 960308XXXX02655 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/06/1395 و مجوز به شماره 278717/15 , 952 مورخ 26/08/95 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مهناز شایسته فر به شماره ملی 325620XXXX و محمد خزایی به شماره ملی 330982XXXX و رضوان خزایی به شماره ملی 007835XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و زهره شایسته فر به شماره ملی 325532XXXX و عرفان خزایی به شماره ملی 471074XXXX به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند . ولی شایسته فر به شماره ملی 330965XXXX به سمت بازرس اصلی و زینب سیفعلی به شماره ملی 330967XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 960308XXXX29443 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/13:

شرکت فوق در تاریخ 1/6/1388 تحت شماره 356998 و شناسه ملی 101040XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/6/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: گسترش فعالیت انتشاراتی آموزشی در زمینه هنر اسلامی ایران گزینش و انتخاب مضامین هنری ایرانی اسلامی جهت تبیین و چاپ و نشر آن در قالب کتاب و نشریه انتشار مجلات کتب آموزشی و تخصصی مرتبط با نیاز جامعه در زمینه هنر ایرانی اسلامی پس از اخذ مجوزهای لازم (بقیه طبق ماده 3 اساسنامه). 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل آزمایش ابتدای اطاعتی جنوبی پ 1/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/84 ریال منقسم به هفتاد سهم 000/200/1 ریالی که تعداد هفتاد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/28 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 88118 مورخ 19/3/1388 نزد بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم مهناز شایسته فر به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محمد خزایی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم زهره شایسته فر به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 45 آقای رضوان خزایی به سمت منشی مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 55 خانم مهناز شایسته فر به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیر عامل به اتفاق (محمد خزایی نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضا مهناز شایسته فر مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای ولی شایسته فر به عنوان بازرس اصلی 28 خانم زینب سیفعلی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی