اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 451405

شناسه ملی: 14003941920

تاریخ ثبت: 1392/12/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1319773181

آدرس: ، میدان جمهوری ، خیابان اسکندری جنوبی ، روبروی فروشگاه اتکا ، پلاک 241 ، طبقه سوم ، واحد 7

تاریخ تاسیس: 1392/12/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/12/19:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس، میدان جمهوری، خیابان اسکندری جنوبی، روبروی فروشگاه اتکا، پلاک 241 ، طبقه سوم، واحد 7 کدپستی 131977XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 1835670 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/19:

در تاریخ 19/12/1392 شماره ثبت 451405 به شناسه ملی 140039XXXX0 ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: طراحی، نظارت، مشاوره و اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری ساختمان اعم از ساختمانهای اداری، مسکونی، صنعتی و تجاری و انواع سازه های بتونی، فلزی، چوبی، سنگی و شیشه ای و اجرای پروژه های راه و آب و پروژه های تاسیساتی اعم از الکتریکال، مکانیکال، خرید و فروش، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در سمینارها، نمایشگاهها و مزایدات و مناقصات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ جمهوری خیابان باستان اول کمالی ـ خیابان بوستان سعدی شرقی پلاک 17 طبقه دوم ک.پ 131976XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای بهنام حشمت کبودوند به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره به شماره ملی 006572XXXX ساکن تهران ـ خیابان بوستان سعدی پایین تر از باستان پلاک 17 طبقه 2 دارنده 000/000/99 ریال سهم الشرکه 2 . خانم طلیعه احمدی به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 385878XXXX ساکن تهران ـ خیابان بوستان سعدی پایین تر از باستان پلاک 17 طبقه 2 دارنده 000/000/1 ریال سهم الشرکه به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ 1811582 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی