اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 932

شناسه ملی: 10861876506

تاریخ ثبت: 1389/01/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/01/18

آدرس: استان خراسان جنوبی ، قاین ، شهرک ولی عصر ، خ عطار ، عطار 17 ، پلاک 80 ، تلفن 5226131 ،

کد پستی: 9761696168

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/01/18:

350,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 18/1/89 تحت شماره 932 و شناسه ملی 108618XXXX6 در این اداره بثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: اجرای کارهای راهسازی و ساختمانی و سد سازی و تهیه ماشین آلات و مصالح مورد نیاز پروژه های مذکور و احداث ساختمانهای تجاری و مسکونی و فعالیتهای پیمانکاری در پروژه های دولتی سراسر کشور و انجام کلیه امور تاسیساتی مربوط به موضوع و انجام عملیات نقشه برداری توپوگرافی، کارتوگرافی، ژیودوزی، نقشه برداری مسیر (پروفیل طولی و عرضی و لیست احجام) متره و برآورده عملیات راهسازی و طراحی پلان ساختمان 2 ـ موسسین شرکت: حمید رضا نقیبی، رضا مختاری، محمد نقیبی 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ مرکز اصلی شرکت: استان خراسان جنوبی، قاین، شهرک ولی عصر، خ عطار، عطار 17 ، پلاک 80 ، تلفن 5226131 ، کدپستی 976169XXXX 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ 350000 ریال آن طی گواهی شماره 716/1871/88 مورخه 22/12/88 بانک اقتصاد نوین شعبه قاین پرداخت شده است. 6 ـ اولین مدیران شرکت: آقایان / خانمها: 1 . حمید رضا نقیبی، 2 . رضا مختاری، 3 . محمد نقیبی بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که آقای حمید رضا نقیبی بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمد نقیبی بسمت نایب رییس هییت مدیره، آقای رضا مختاری بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 7 ـ دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل رضا مختاری و رییس هییت مدیره حمید رضا نقیبی همراه با مهر شرکت معتبر است. 8 ـ اساسنامه شرکت در 7 فصل و 45 ماده و یک تبصره بتصویب رسید. 9 ـ هفته نامه طلوع قاینات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 10 ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت. 11 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد غلامی بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی مددی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک قاینات

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی