اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 300277

شناسه ملی: 10103365377

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: شماره ثبت 300277 و شناسه ملی 10103365377 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/03/1399 تغییرات ذیل اتخاذ شد مرکز اصلی شرکت به استان تهران منطقه 14 شهرستان قدس بخش مرکزی شهر قدس محله ندارد خیابان گلستان خیابان صنعتگران پلاک 22 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/10/01:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/02:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/25:

آگهی انتقالی شرکت صافی گستر البرز شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 300277 و شناسه ملی 101033XXXX7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مرکز اصلی شرکت به : استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان قدس ، بخش مرکزی ، شهر قدس، محله ندارد ، خیابان گلستان ، خیابان صنعتگران ، پلاک 22 ، طبقه همکف کدپستی 375419XXXX انتقال یافت و تحت شماره 2140 در این اداره به ثبت رسیده است حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی نصیری به شماره ملی 006232XXXX با پرداخت 000/900/2 ریال به صندوق شرکت, سهم الشرکه خود را به میزان 000/800/4 ریال افزایش داد. خانم زهرا نصیری به شماره ملی 001065XXXX با پرداخت 000/100 ریال به صندوق شرکت, سهم الشرکه خود را به میزان 000/200 ریال افزایش داد. ـ آقای سعید خرم شماره ملی 032144XXXX با پرداخت 000/000/5 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. و در نتیجه سرمایه شرکت از 000/000/2 ریال به 000/000/10 ریال افزایش یافت و ماده 14 اساسنامه اصلاح گردید. ـ موضوع شرکت طراحی, ساخت, نصب, فروش ماشین آلات و تجهیزات, تصفیه خانه های آب و فاضلاب, سدها, ایستگاه های پمپاژ و صنایع نفت گاز و تاسیسات جانبی ـ ساخت و اجرا سیستم الکترومکانیکال, ابزار دقیق, مانیتورینگ ـ ساخت و اجرا پروژه های صنعتی و آب و فاضلاب ـ برق ـ گاز ـ نفت و پتروشیمی و خطوط تولید کارخانجات و تاسیسات جانبی و فروش تجهیزات برق و تاسیسات ساختمانی و اقلامی که پیمانهای شرکت مرتبط می باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت و در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی و اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج شرکت و برقراری سازمانهای همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام بانکها و صادرات و واردات کلیه ی کالاهای مجاز, تغییر یافت و ماده 2 اساسنامه اصلاح گردید. پ 1817073 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 2/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی نصیری بشماره ملی 006232XXXX و خانم زهرا نصیری بشماره ملی 001065XXXX 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی نصیری بشماره ملی 006232XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا نصیری بشماره ملی 001065XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی نصیری بشماره ملی 006232XXXX بسمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 5 ـ طیبه رباط جزی به شماره ملی 006221XXXX با دریافت مبلغ 000/000/1 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/3 ریال به مبلغ 000/000/2 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 5/5/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی