اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 44762

شناسه ملی: 14005110605

تاریخ ثبت: 1394/05/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: اهواز کوی کیانپارس خیابان میهن شرقی پلاک 9 مجتمع یاسمن واحد 3

کد پستی: 6155913499

تاریخ تاسیس: 1394/05/05

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/05:

تاسیس شرکت سهامی خاص رام دژ اکسین درتاریخ 05/05/1394 به شماره ثبت 44762 به شناسه ملی 140051XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کارهای فنی مهندسی_ساختمانی_راه سازی_پل سازی آسفالت_جدول کشی_فنس کشی_رنگ آمیزی صنعتی سطوح و سازه عایق کاری ـ تنضیفات_ ایجاد فضای سبز و نگهداری ـ طبخ غذا و سرویس دهی ـ تهیه و نصب انواع سوله های فلزی_خاک ریزی و خاک برداری_تسطیح اراضی_کانال کشی_تهیه و ساخت بناهای مسکونی و اداری و تجاری_توزیع مصالح ساختمانی_بتن ریزی_محوطه سازی میادین_لوله کشی_جوشکاری ساختمانی و صنعتی_برق کشی منازل و صنعتی_تهیه و نصب انواع سازه های بتنی پیش ساخته.پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز ـ کوی کیانپارس ـ خیابان میهن شرقی پلاک 9 مجتمع یاسمن واحد 3 ـ کدپستی 615591XXXX سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 285 , 125 مورخ 4/3/94 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کیانپارس اهواز پرداخت گردیده است. غلامرضا نیکو بشماره ملی 191099XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ صفورا پورموسوی بشماره ملی 191173XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ امیرمانی نیکو بشماره ملی 191012XXXX بسمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه مصطفی صادق زاده گماری به شماره ملی 200285XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمد صادق زاده گماری به شماره ملی 200307XXXX به عنوان بازرس علی البدل که برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی ها تعیین شد. ش 940505XXXX79842 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی