اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 49250

شناسه ملی: 14008630539

تاریخ ثبت: 1398/06/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، بخش مرکزی ، شهر تبریز ، محله امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، خیابان حافظ ، پلاک 0 ، برج ابریشم ، طبقه اول ، واحد 9

کد پستی: 5163753744

تاریخ تاسیس: 1398/06/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/06/30:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/30:

تاسیس شرکت سهامی خاص تامین کالای امین آرکا درتاریخ 30/06/1398 به شماره ثبت 49250 به شناسه ملی 140086XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ارایه خدمات بازرگانی، تامین تجهیزات خانگی، اداری، صنعتی و ایمنی ـ تامین کالاهای مصرفی ادارات و شرکت ها و ارگان ها ـ انجام امور خدماتی و تشریفاتی ادارات و ارگان های دولتی و خصوصی ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها ـ ترخیص کالا از گمرکات داخلی ـ اخذ و اعطا نمایندگی کمپانی های معتبر خارجی و داخلی ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از بانکهای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی.. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، محله امام خمینی، خیابان امام خمینی، خیابان حافظ، پلاک 0 ، برج ابریشم، طبقه اول، واحد 9 کدپستی 516375XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2314114 مورخ 03/06/1398 نزد بانک صادرات شعبه شهید بهشتی با کد 2314 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای پرویز عنصری سفیدان به شماره ملی 138263XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مرتضی رضاپور به شماره ملی 279054XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علی رضاپور به شماره ملی 279070XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای ایرج رضاپور به شماره ملی 280342XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم ناهیده لطفی قلعه لر به شماره ملی 138253XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای حامد حسن زاده به شماره ملی 138263XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980630XXXX62684 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی