اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4205

شناسه ملی: 14004453346

تاریخ ثبت: 1393/07/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: مرکز اصلی شرکت ایذه سرقنات خ شهید چمران کوچه مسلم

تاریخ تاسیس: 1393/07/16

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماریا یزدان پرست با کد ملی 237273XXXX ـ علی افراشته با کد ملی 183007XXXX ـ لیلا افراشته با کد ملی 481906XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. فاطمه جانکی با کد ملی 481970XXXX وعادل پور موسویان با کد ملی 481886XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسیم خوزستان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 960510XXXX41156 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ماریا یزدان پرست با کد ملی 237273XXXX به عنوان مدیرعامل ـ علی افراشته با کد ملی 183007XXXX به عنوان رییس هییت مدیره ـ لیلا افراشته با کد ملی 481906XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، اسناد دولتی و به طور کلی هرگونه قراردای که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل به تنهایی وهمراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960510XXXX93348 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/16:

شرکت ریاحین پرور زاگرس (سهامی خاص) در تاریخ 16/7/93 شماره ثبت 4205 شناسه ملی 140044XXXX6 در این اداره بثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهار نامه آن در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1 ـ نام شرکت: ریاحین پرور زاگرس 2 ـ موضوع شرکت : ساختمانی و تاسیساتی ـ راهسازی و روسازی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ آسفات کشی ـ ساخت و احداث جهت شرکت و راه های روستایی ـ راه های اصلی ـ فرعی ـ بزرگراه ها و آزادراهها ـ پلسازی ـ ایجاد ریل گارد ـ دیوارهای حایل ـ گابیون بندی ـ باند فرودگاه ـ انجام کلیه امور ساختمانی(تخریب ـ مرمت و بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی ـ مدرسه سازی ـ اداری ـ انبوه سازی ـ پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی ـ سیلو ها، ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی)انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات –تنظیفات شهری و اداری ـ دفع زباله های شهری ـ احداث فضای سبز ـ خدمات کشاورزی و باغبانی ـ محوطه سازی ـ جدولکشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر ـ کانالکشی، زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه، مونتاژ ـ نورد ـ سند پلاست و رنگ آمیزی ـ تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی ـ جوشکاری ـ لوله کشی ـ گازرسانی ـ آبرسانی ـ فاضلاب شهری و صنعتی، نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی ـ کارهای صنعتی ـ برقی ـ کابلکشی ـ نصب سیستمهای هشداردهنده ـ پیمانکاری ساخت سکوی دریایی ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و انجام فعالیت ها منوط به اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح میباشد) 3 ـ مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی شرکت ایذه سرقنات خ شهید چمران کوچه مسلم پلاک 5 شماره تلفن 091683XXXX9 کدپستی 34998 ـ 73317 4 ـ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا طی گواهی شماره 408/2007 ـ 3/6/93 بانک توسعه تعاون شعبه ایذه واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 ـ مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود میباشد 6 ـ اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه خواهد بود. 7 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از : آقای علی افراشته مدیرعامل و خانم ماریا یزدان پرست بسمت رییس هییت مدیره و خانم لیلا افراشته بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند 8 ـ حق امضای اوراق مالی و اسناد تعهدآور چک. سفته بروات قرارداد ها با امضای مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. 9 ـ بازرسین عبارتند از : فاطمه جانکی بازرس اصلی و عادل پورموسویان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 10 ـ روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ش 370020XXXX140040XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی