اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 360148

شناسه ملی: 10320133267

تاریخ ثبت: 1388/09/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/09/29

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران بلوار سیمون بلیوار ک ستاره

تاریخ تاسیس: 1388/05/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/09/29:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/14:

7,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 29/09/1388 تحت شماره 360148 و شناسه ملی 103201XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 29/09/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت درمناقصات و مزایدات داخلی وخارجی اخذ وام از بانکها و موسسات معتبر داخلی و خارجی اخذ ایجاد اعطای شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور خرید و فروش و تولید خدمات کالاهای مجاز انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار سیمون بلیوار ک ستاره پ 35 ساختمان ماهان. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمود خواجه پور به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم ویکتوریا واخرامی اوا به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای محمود خواجه پور به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/14:

موسسه فوق در تاریخ 14/5/1388 تحت شماره 242 و شناسه ملی 103201XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/5/1388 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 - موضوع موسسه: اشتغال زدایی و توانمند سازی دختران و زنان سرپرست خانوار به صورت گروه همیار کیک و شیرینی پزی خانگی 2 - مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی موسسه: 1 - 3 - استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان عاشوری، مجتمع میلاد، بلوک 3 واحد 22 4 - سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/7 ریال می باشد. 5 - اولین مدیران موسسه: 1 - خانم مدینه احمدی به سمت رییس هییت مدیره 2 - خانم ام البنین زمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - خانم امینه بیکن به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 4 - خانم ام الفریده ارشاد به سمت منشی هییت مدیره 5 - خانم مدینه احمدی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدینه احمدی و ام البنین زمانی همراه با مهر موسسه معتبر است. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - 8 - خانم زهرا مرادی به عنوان بازرس اصلی 2 - 8 - خانم زکینه آل بویه به عنوان بازرس علی البدل. واحد ثبتی شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی