اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5909

شناسه ملی: 14005448702

تاریخ ثبت: 1394/09/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/09/14

آدرس: کاشان بلوار قطب راوندی خیابان فرهنگ دانشگاه آزاد مرکز رشد واحدهای فن آور

کد پستی: 8715998151

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/09/14:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/14:

تاسیس شرکت سهامی خاص زیست پایش سیلک درتاریخ 14/09/1394 به شماره ثبت 5909 به شناسه ملی 140054XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد، مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های تصفیه آب و فاضلاب انسانی و صنعتی، طراحی و استفاده از فن آوری نانو در تصفیه فاضلاب، پایش آلاینده های زیست محیطی و انجام تست های مربوط به آن، تهیه و توزیع مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی، مشاوره در راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی شیمی و محیط زیست، مشاوره در فن آوری نانو و تکنیک های مربوط به آن، شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی.پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کاشان ـ بلوار قطب راوندی ـ خیابان فرهنگ ـ دانشگاه آزاد ـ مرکز رشد واحدهای فن آور کدپستی 871599XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 100 سهم 100000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 144 مورخ 11/08/1394 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی کاشان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: سعید احمدزاده کد ملی 126178XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و نازنین افشاری کد ملی 126188XXXX به سمت مدیرعامل و شایا محمودیان کد ملی 045125XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود و سایرنامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سید امیرحسین دوستانه شماره ملی 126177XXXX به عنوان بازرس اصلی و علی جهانگیر شماره ملی 126057XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه آفرینش برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940914XXXX43625 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی