اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3120

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/12/16:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه به طور فوق العاده مورخه 12/12/85 آقایان ناصر خدایی جمال ساعد موچشی جلال خدامرادپور به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیده اند آقایان مظفرخانی اقبال رستمی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شده اند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 12/12/85 جمال ساعد موچشی به سمت رییس هییت مدیره و ناصر خدایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و جلال خدامرادپور به سمت مدیر عامل شرکت تعیین شده اند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا جمال ساعد موچشی رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/05/18:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/5/84 آدرس شرکت به شرح زیر تغییر یافت سنندج، خیابان اردلان پل ناهید، پلاک 134 کد پستی 74843 - 66196 در نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. سرپرست ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/11/83 آقایان ناصر خدایی- جلال خدامرادپور و آقای جمال ساعد موچشی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیده اند. آقایان مظفر خانی و اقبال رستمی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شده اند. روزنامه کثیرالانتشار سیروان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/11/83 جمال ساعد موچشی به سمت رییس هییت مدیره و ناصر خدایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و جلال خدامرادپور به سمت مدیرعامل شرکت تعیین شده اند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره به امضا مشترک آقای جلال خدامرادپور مدیرعامل و آقای جمال ساعد موچشی رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی