اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10861227675

تاریخ ثبت: 1388/06/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/06/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/13:

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 07/06/88 تحت شماره 574 و شناسه ملی 108612XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده است برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: طراحی و محاسبه و نظارت و اجرای پروژه های عمرانی و تاسیس اتی شامل ساختمان و راهسازی و پل سازی فاضلاب و تجهیزات ابنیه تونل، سدسازی، سوله آماده سازی و محوطه سازی شهرک سازی و نقشه برداری تهیه و اجرای قطعات پیش ساخته از قبیل دیوارهای 3 پانل و گچی تیرچه بلوک جداول و بتن آماده انبوه سازی و مشارکت های اقتصادی پس از اخذ مجوزهای لازم از منابع ذیصلاح در صورت لزوم. 2 موسسین شرکت: آقایان 1 غلامرضا قاسمی نوبهاری 2 غلام سرورقاسمی نوبهاری 3 محمد نورمحمدی آبقه یی همگی ساکنین تایباد. 3 مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 مرکز اصلی شرکت: خراسان رضوی شهرستان تایباد خیابان شریعتی، نبش کوچه اصناف 5 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ یک میلیون ریال آن طی گواهی شماره 78/14490 مورخه 18/05/88 بانک تجارت شعبه تایباد پرداخت گردیده است. 6 اولین مدیران شرکت: آقایان غلامرضا قاسمی نوبهاری و غلام سرورقاسمی نوبهاری و محمد نورمحمدی آبقه یی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند که آقای محمد نورمحمدی آبقه یی به سمت رییس هییت مدیره و آقای غلام سرورقاسمی نوبهاری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا قاسمی نوبهاری به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مشترک غلامرضا قاسمی نوبهاری مدیر عامل و آقای محمد نورمحمدی آبقه یی رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسیده است. 9 روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه بهلولی به سمت بازرس اصلی و خانم زینب قاینی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک تایباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی