اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 508734

شناسه ملی: 14006724776

تاریخ ثبت: 1396/02/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1936646574

تاریخ تاسیس: 1396/02/04

آدرس: تهران شهر تهران فرمانیه کوچه آبکوه پنجم کوچه آبکوه چهارم پلاک 14 طبقه سوم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/02/04:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/04:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود نقش ساده پایدار درتاریخ 04/02/1396 به شماره ثبت 508734 به شناسه ملی 140067XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی معماری و معماری داخلی، طراحی نما، دکوراسیون داخلی، طراحی مبلمان، طراحی منظر، طراحی نورپردازی، تهیه نقشه های فاز یک مبتنی بر قوانین شهرداری، تهیه نقشه های فاز دو مبتنی بر قوانین شهرداری، نظارت بر حسن انجام پروژه، انجام مشاوره طراحی معماری "در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ فرمانیه ـ کوچه آبکوه پنجم ـ کوچه آبکوه چهارم ـ پلاک 14 ـ طبقه سوم ـ ـ کدپستی 193664XXXX سرمایه شرکت: 10000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای سیدعلیرضا ذوالفقاری نظری دارنده 9900000 ریال خانم ملیحه موسیوند دارنده 100000 ریال اولین مدیران: آقای سیدعلیرضا ذوالفقاری نظری به شماره ملی 005693XXXX به سمت مدیرعامل ورییس هییت مدیره وخانم ملیحه موسیوند به شماره ملی 045337XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضا و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا اقای علیرضا ذوالفقاری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد " پ 960204XXXX89749 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی