اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/12/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/12/26

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت کیان آرا بختیاری ( سهامی خاص) که در تاریخ 26/12/85 تحت شماره 1085 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/12/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل شده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور، کثیرالانتشار اطلاعات و محلی ایل بختیاری آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: تهیه طبخ توزیع غذا، تامین نیروی انسانی، تهیه سرویس ایاب و ذهاب، سندبلاست و رنگ آمیزی، انجام کلیه امور خدماتی شهرداریها و شرکتها و ادارات دولتی و خصوصی و انجام کلیه پروژه های عمرانی شامل زیرسازی و روسازی راه، روکش آسفالت، ساخت پل و تونل احداث، تصفیه خانه های آب و فاضلاب شبکه های جمع آوری آب و فاضلاب، آبیاری و زهکشی ساختمانهای بتونی و فلزی و کلاً هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. انجام مفاد موضوع شرکت در لزوم با کسب مجوز از ادارات ذیربط بلااشکال است. 2 - مرکز اصلی شرکت: لردگان- روستای پیران- منزل رسول جلیل طاهری 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی که کل سرمایه به موجب گواهی شماره 14934/318 مورخه 24/12/85 بانک کشاورزی شعبه لردگان از طرف صاحبان سهام به حساب شرکت واریز گردید. 5 - مدیران شرکت: آقای اسماعیل جلیل طاهری به سمت رییس هییت مدیره و خانم نرگس غلامپور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید طاهری به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 7 - بازرسین: آقای فرهاد جلیلی پیران و آقای رسول جلیل طاهری به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. سرپرست ثبت اسناد لردگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی