اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 11

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/06/28:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 25/6/87 شرکت زیورمهر تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید. خانم مرضیه حسینی به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای آرش انوری فر به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا کرمپور به عنوان رییس هییت مدیره و آقای فرامرز علی یوسفی به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادر با امضا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد رودهن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی