اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4164

شناسه ملی: 14008453445

تاریخ ثبت: 1398/04/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان مرکزی ، شهرستان ساوه ، بخش مرکزی ، شهر ساوه ، بسیج 2 فردوس ، کوچه فرعی ، کوچه امامت 6 فردوس 11 ، پلاک 10 ، طبقه منفی 1

تاریخ تاسیس: 1398/04/18

کد پستی: 3914966956

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/04/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/18:

تاسیس شرکت سهامی خاص سرا سازان قصر نور درتاریخ 18/04/1398 به شماره ثبت 4164 به شناسه ملی 140084XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ساخت وساز مجتمع های مسکونی و خرید وفروش آن ، شرکت در پیمانکاری دولتی و غیردولتی شرکت در مناقصات ،واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی ، شهرستان ساوه ، بخش مرکزی ، شهر ساوه، بسیج 2 ( فردوس ) ، کوچه فرعی ، کوچه امامت 6 ( فردوس 11 ) ، پلاک 10 ، طبقه منفی 1 کدپستی 391496XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 20461253 مورخ 30/03/1398 نزد بانک پارسیان شعبه شعبه ساوه با کد 2046 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم لیلا کهیایی به شماره ملی 059011XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علی امرایی به شماره ملی 396229XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای رسول کهیایی به شماره ملی 396263XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای میثم صمدی به شماره ملی 060340XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد میعاد فر به شماره ملی 393132XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980418XXXX25705 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی