اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/02/16:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 4/2/86 که طی نامه وارده 2173 - 10/2/86 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: حدیث مهرگان مدیر عامل ، مهران مهرگان رییس هییت مدیره، افشین رفیعی دوگانه نایب رییس هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. حق امضای اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و در غیاب با عبدالامیر شجراتی با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی عبدالامیر شجرات، بازرس علی البدل محمد رضا زاده نظری برای یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 13/12/85 که طی نامه وارده 22956 - 15/12/85 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: حدیث مهرگان مدیر عامل ، مهران مهرگان رییس هییت مدیره، علی صلاتی لنگرودی نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره و در غیاب با عبدالامیر شجراتی با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی عبدالامیر شجراتی، بازرس علی البدل محمدرضا زاده نظری برای یکسال مالی انتخاب شد. موضوع شرکت: کلیه امور پیمانکاری مربوط به رشته تاسیس ات و تجهیزات، خطوط انتقال لوله تاسیس ات، مکانیکی هیدرومکانیکی، سیستمهای سردکننده و گرم کننده، تهیه و نصب تاسیس ات و تجهیزات انواع خطوط لوله و تجهیزات، وسایل انتقال آسانسور و پله برقی و سیستمهای خبر و هشداردهنده، سیستمهای آشپزخانه تاسیس ات و امور رفاهی پیمانکاری سیستمهای ارتباطی، شبکه های رایانه ای، ساختمانی و نظایر آن، انجام فعالیتهای خدماتی، تاسیس ات و تجهیزات عمرانی، صنعتی، کشاورزی، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، خرید و فروش آهن، تهیه و توزیع و طبخ غذا، تعمیر خودروهای سبک و سنگین، ساخت اسلکتهای فلزی، کانال کشی ایجاد پروژه های ساختمانی، راه سازی، ساخت سوله، خدمات فنی، صادرات و واردات، اخذ وام از بانکها و موسسات به موضوع شرکت اضافه شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی