اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 182860

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/05/11:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/4/83 شرکت مذکور منحل اعلام و آقای یحیی کیادربندری به سمت مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران مسعودیه ابومسلم خراسانی خیابان فنایینان پلاک 29 می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی