اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3238

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه 18/12/82 شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 - آق-ای-ان محمود مهربان داشلی برون به سمت رییس هییت مدیره و خانم حاجی سلطان پیری اینچه برون بسمت نایب رییس و آقای یحیی چپرلی به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای دو سال انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و بانکی با امضای مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 2 - آق-ایان صادق چابکی به عنوان بازرس اصلی و لقمان بهرام پور به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد گنبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی