اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/04/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/04/25

آدرس: استان تهران شهرستان تهران سه راه جمهوری خ سخنور جنب سینما شهر قشنگ ک عبدوس جنوبی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/04/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/4/1385 تحت شماره 275523 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت- خرید و فروش تجهیزات پزشکی 2 - مرکز اصلی شرکت: استان تهران- شهرستان تهران- سه راه جمهوری- خ سخنور- جنب سینما شهر قشنگ- ک عبدوس جنوبی- پ 63 - ط 2 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال 4 - مدیران شرکت: رقیه جدیدفرد به سمت رییس هییت مدیره- حمیدرضا نوروز علی افجه به سمت نایب رییس هییت مدیره- رقیه جدیدفرد به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رقیه جدیدفرد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی