اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3076

شناسه ملی: 14003634140

تاریخ ثبت: 1392/06/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: بروجرد ، خیابان آزادگان ، کوچه شهید محمد بروجردی ،

تاریخ تاسیس: 1392/06/21

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/21:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت ماهان گستر بروجرد ( سهامی خاص) که در تاریخ 21/6/92 شماره ثبت 3076 شناسه ملی 140036XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 نام و نوع شرکت: ماهان گستر بروجرد ( سهامی خاص) 2 موضوع شرکت: انجام فعالیت های خدماتی از قبیل تنظیف، تعمیر و نگهداری، نگهبانی فضای سبز، طبخ غذا، ایاب و ذهاب، تامین نیروی انسانی و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت. 3 مرکز اصلی شرکت: بروجرد، خیابان آزادگان، کوچه شهید محمد بروجردی، پلاک 86 4 مدت تشکیل شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نزد بانک مسکن شعبه آزادی بحسا به شماره 140051XXXX3 واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد گردیده است. 6 مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: محمد موسیوند به سمت مدیر عامل و حاج علی موسیوند به سمت رییس هییت مدیره، ثریا موسوند به سمت نایب رییس هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردید، مقرر گردید کلیه اسناد و اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 خدا رحم شاهوردی به سمت بازرس اصلی، مسعود پشته سفلی به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردید. ش 767700XXXX116434XXXX مسیول ثبت شرکتهای بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی