اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/04/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/04/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/04/27:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/05/13:

شرکت فوق در تاریخ 27/4/84 تحت شماره 1388 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه مفاد شرکتنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات تایپ، تکثیر، کپی، چاپ، نشر، اینترنت و آموزش خصوصی رایانه. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: شهرستان جیرفت چهارراه دهخدا. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 21 سهم 000/500 ریالی با نام که مبلغ 000/500/10 آن نقداً به حساب جاری شماره 7/518 صندوق تعاون شعبه مرکزی جیرفت واریز گردید. 5 اولین مدیران شرکت: آقای عبدالواحد نوری زهمکان به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، خانم گلی نوری زهمکان به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای تاجعلی نوری زهمکان به سمت منشی و عضو هییت مدیره و خانم مهتاب پرنیان به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به مدت 3 سال و مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا در شرکت: کلیه قراردادها و اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره اعم از برات سفته چک و سایر اوراق بهادر تعاونی با امضا ثابت مدیر عامل به انضمام یکی از دو امضا نایب رییس یا منشی هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و کلیه مدارک علمی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 بازرسان شرکت: خانم مریم بهروزه به سمت بازرس اصلی و خانم مهدیه بهروزه به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی