اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2818

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1389/06/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: زابل به شاهرود خیابان 17 شهریور جنب دانشکده علوم قرآنی طبقه سوم

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی مورخ 20/3/1383 مرکز اصلی شرکت از زابل به شاهرود خیابان 17 شهریور جنب دانشکده علوم قرآنی، طبقه سوم، پلاک 162 کدپستی 361397 به شماره ثبت 2818 ثبت گردید: برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 9/6/87 تصمیمات زیر گرفته شد: 1 خانم معصومه ریاحی زاده و آقایان حسین فیض آبادی و رضا ریاحی زاده به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند. 2 آقای حمیدرضا خنجری به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه علیخانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال برگزیده شدند. 3 روزنامه ایران جهت نشر اگهی های شرکت برگزیده شد. برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 10/6/1387 آقای حسین فیض آبادی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و رضا ریاحی زاده به سمت نایب رییس و خانم معصومه ریاحی زاده به سمت منشی هییت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. برابر مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/6/87 مورد زیر به موضوع شرکت اضافه گردید: طراحی معماری و ساخت کلیه مراکز بیمارستانی و درمانی و تجهیز و راه اندازی ان مراکز همچنین واردات و صادرات کلیه لوازم و تجهیزات بیمارستانی و ساختمانی و مشاوره در ساخت بیمارستانها و خرید و فروش تجهیزات پزشکی. ثبت و اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی