اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 51889

شناسه ملی: 14003970919

تاریخ ثبت: 1393/01/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: اصفهان ، ملک شهر ، خیابان انقلاب اسلامی ، کوچه سرو ، پلاک 27 ، تلفن 03114208257

تاریخ تاسیس: 1393/01/17

کد پستی: 8196615484

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/01/17:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/09:

شرکت سهامی خاص فنی مهندسی سیمین مهتاب اسپادانا در تاریخ 17/1/93 شماره ثبت 51889 شناسه ملی 140039XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت ذیل بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد، تولید، بسته بندی، پخش و فروش کلیه فرآورده های غذایی، احداث و بهره برداری کارخانجات تولیدی (صنعتی، غذایی) اکتشاف، استخراج، بهره برداری از معادن پس از اخذ مجوز قانونی، ایجاد و راه اندازی واحدهای صنعتی تولیدی، ارایه کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی در زمینه صادرات و واردات و تولید و توزیع و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات مالی از بانک ها و موسسات مالی صرفا در راستای موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی پیمان ها پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ـ تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. ـ مرکز اصلی شرکت: اصفهان، ملک شهر، خیابان انقلاب اسلامی، کوچه سرو، پلاک 27 ، تلفن 031142XXXX7 کدپستی 819661XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 147 ـ 91983 مورخ 19/12/92 نزد بانک ملت شعبه خواجو اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: آقای مرتضی سجود به سمت رییس هییت مدیره، آقای سید احمد جعفرزاده چهراقی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای فرشاد امینی جزی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ـ آقای مهدی حورمند به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن عسگری زاده جزی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 101500XXXX114677XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی