اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 60357

شناسه ملی: 14007540531

تاریخ ثبت: 1397/02/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 8139174841

آدرس: استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش کوهپایه دهستان سیستان روستا شهرک صنعتی شرق سجزی شهرک صنعتی سجزی خیابان فاز دوم خیابان هفتم بلوک 30 پلاک 60 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/02/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/02/02:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/02:

تاسیس شرکت سهامی خاص آریا منگنز اسپادانا درتاریخ 02/02/1397 به شماره ثبت 60357 به شناسه ملی 140075XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: تولید انواع فرو آلیاژها و قطعات و شمش های فولاد، چدنی و آلیاژی - خرید و فروش انواع فرو آلیاژها، انواع سنگهای معدنی و قطعات و شمش های فولادی، چدنی و آلیاژی - صادرات و واردات انواع فرو آلیاژها، انواع سنگهای معدنی، آهن اسفنجی، قطعات و شمشهای فولادی، چدنی و آلیاژی و کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و معدنی و خرید و فروش با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ قرارداد با ارگان های دولتی و غیردولتی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش کوهپایه - دهستان سیستان - روستا شهرک صنعتی شرق سجزی-شهرک صنعتی سجزی-خیابان فاز دوم-خیابان هفتم بلوک 30 -پلاک 60 -طبقه همکف- کدپستی 813917XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 10000 سهم 1000 ریالی تعداد 10000 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 116810 مورخ 30/11/1396 نزد بانک صادرات شعبه شهید صدوقی با کد 1168 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای امید رضا رحمتی باهر به شماره ملی 128510XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد کاوه زاده به شماره ملی 128647XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سید حبیب الله موسویان خولنجانی به شماره ملی 128925XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم اکرم شیروانیان به شماره ملی 129111XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علی یمانی به شماره ملی 362097XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا ثابت مدیرعامل به همراه امضا رییس هییت مدیره یا امضا نایب رییس هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مجید فروزان فر به شماره ملی 118935XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی خلیلی دستگردی به شماره ملی 464016XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970202XXXX71675 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی