اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320783365

تاریخ ثبت: 1391/03/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خیابان مفتح شمالی خیابان شهید دوست محمدی خیابان ششم پلاک 7 واحد یک

کد پستی: 1587967614

تاریخ تاسیس: 1391/03/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/03/21:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/03/1391 تحت شماره 424988 و شناسه ملی 103207XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/03/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی از جمله واردات کالاها, ماشین آلات , دستگاهها و ادوات و تجهیزات پزشکی و بهداشتی و لوازم یدکی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم آنها و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز داخلی و خارجی در داخل و خارج کشور. واردات ماشین ها و لوازم پزشکی و بهداشتی و لوازم یدکی آنها. انعقاد قرارداد اخذ نمایندگی از شرکتها و ارایه نمایندگی به شرکت ها, ادارات, ارگانها, سازمانها, نهادها و موسسات و افراد داخلی و خارجی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات, ادارات, ارگانها و سازمانهای داخلی و خارجی. ارایه طرح و مشاوره تاسیس کارگاهها و کارخانجات و شرکتها و موسسات و فعالیت مجاز در رابطه با موضوع شرکت بخصوص اخذ اعتبار, تسهیلات و وام, بانک ها, موسسات و بنیادهای مالی و قرض الحسنه داخلی و خارجی شرکت در مناقصات, مزایده مربوطه به موضوع شرکت در داخل و خارج. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت 1 3 استان تهران شهر تهران خیابان مفتح شمالی خیابان شهید دوست محمدی (خیابان ششم) پلاک 7 واحد یک کدپستی 158796XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد.. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم فرشته محمدباقری به شماره ملی 005030XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای اسکندر عکاشه به شماره ملی 466954XXXX به سمت عضو هییت مدیره 3 5 خانم گلاره عکاشه به شماره ملی 007101XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 خانم گلاره عکاشه به شماره ملی 007101XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی