اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 28761

شناسه ملی: 10320727794

تاریخ ثبت: 1390/11/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران میدان ونک بین گاندی و جهان کودک روبروی بیمه معلم

تاریخ تاسیس: 1390/11/18

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/09:

به استناد نامه مورخ 24/1/93 و مجوز مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان به شماره 21991/187 م / پ مورخ 13/12/92 پروانه وکالت از پایه دو به پایه یک تغییر و مدت موسسه از دو سال به مدت نامحدود تغییر یافت. پ 1818655 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 18/11/90 تحت شماره 28761 و شناسه ملی 103207XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/11/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع موسسه: ارایه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی ـ انجام وکالت در مراجع قضایی ـ اداری ـ مالی ـ ثبتی ـ دادگاههای خانواده ـ شهرداری ها و کمیسیون های آن و بویژه کمیسیون ماده پنج ـ دادگاههای انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی ـ مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن هییت های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ـ دیوان عدالت اداری ـ همچنین ارایه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت 2 سال. 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان ونک بین گاندی و جهان کودک روبروی بیمه معلم پ 67 واحد 3 ـ کدپستی 564564XXXX . 4 ـ سرمایه موسسه: ندارد. 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ آقای صادق منتی نژاد به شماره ملی 534992XXXX به سمت رییس موسسه به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس موسسه همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی