اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 36160

شناسه ملی: 14005005540

تاریخ ثبت: 1394/03/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1986657114

تاریخ تاسیس: 1394/03/23

آدرس: تهران خیابان ولیعصر بالاتر ازچهارراه پارک وی محمودیه خیابان شهریور کوچه اسپندار پلاک 6 به

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/03/23:

200,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/23:

تاسیس موسسه غیر تجاری کاوشگران هنر سیمرغ درتاریخ 23/03/1394 به شماره ثبت 36160 به شناسه ملی 140050XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: تولید فیلم های کوتاه 35 و 16 میلیمتری و فیلم های ویدیویی مستند آموزشی داستانی و سریالهای تلویزیونی (به استثنا فیلم های بلند سینمایی) با توجه به ضوابط و مقررات سیاست های اجرایی دفتر نظارت بر مراکز مشاغل و مجامع سازمان سینمایی کشور مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان ولیعصر بالاتر ازچهارراه پارک وی محمودیه خیابان شهریور کوچه اسپندار پلاک 6 به کدپستی: 198665XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 200000000 ریال می باشد..میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: فتح اله حدادکذرجی به شماره ملی 004964XXXX دارنده 196000000 ریال سهم الشرکه. مریم حداد کذرجی به شماره ملی 007882XXXX دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه. مرتضی حداد کذرجی به شماره ملی 006597XXXX دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران موسسه: فتح اله حدادکذرجی به سمت رییس هییت مدیره ومدیرعامل به شماره ملی 004964XXXX مریم حداد کذرجی به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 007882XXXX مرتضی حداد کذرجی به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 006597XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ 940323XXXX32306 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی