اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 75569

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/85 شرکت مذکور منحل اعلام و آقای علی نصرت بسمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران ـ میدان ونک ـ خ ولیعصرـ کوچه شهید شریفی ـ پ 1/18 میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی